პუბლიკაციები

29.11.2023 | Georgia, Publication

ჩვენი პუბლიკაციის საშულებით შეგიძლიათ გაეცნოთ საქართველოში კლიმატით გამოწვეული შიდა მიგრაციის კომპლექსურ რეალობას.


More

| Social Justice, Economy and Labor, Georgia, Publication

25.09.2023 | Social Justice, Economy and Labor, Participation and Democracy, Georgia, Publication

პუბლიკაცია წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ, ემპირიულ კვლევას, რომელიც შეისწავლის ახალგაზრდა თაობის განწყობას, ცნობიერებას თუ მოლოდინებს,…


More

10.05.2023 | Social Justice, Economy and Labor, Georgia, Publication

After the invasion of Ukraine by the armed forces of the Russian Federation, the USA, the European Union, Great Britain and other states of the…


More

| Peace and Security, Georgia, Publication

პუბლიკაცია ფართოდ მიმოიხილავს ეთნიკურად ოსი მოსახლეობის ამჟამინდელ განსახლებას საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ოსი ერის…


More

| Social Justice, Economy and Labor, Georgia, Publication

წიგნი – „ჩემი ქუჩა, ჩვენი ქალაქი – მაწანწრის უბნის ამბები“ უბნის წარსულსა და დღევანდელობაზე ერთდროულად მოგვითხრობს და ისტორიული უბნის შესწავლისა და…


More

20.03.2023 | Social Justice, Economy and Labor, Georgia, Publication

Georgia’s trade dynamics with the EU have not improved, even though it signed a Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) in 2014.


More

20.02.2023 | Social Justice, Economy and Labor, Georgia, Publication

2022 წელს, ასოციაციის „ევროპის დროით“ ორგანიზებით, კავკასიის უნივერსიტეტის თანამონაწილეობითა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით, ჩატარდა კვლევა…


More

31.01.2023 | Participation and Democracy, Georgia, Publication

საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ სრულად უგულვებელყო და ცრუ ნარატივით შენიღბა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921) დამფუძნებელი მამებისა და…


More

| Participation and Democracy, Georgia, Publication

For 30 years, Georgia has been trying to build a European-type state, however, we still face fundamental challenges that are not bringing us closer,…


More

ღონისძიებები

დასაწყისში