კონტაქტი

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, საქართველოს ოფისი

ნ. რამიშვილის ქ. შესახვევი 1, #1, ბინა 7
0179 თბილისი, საქართველო
+995 32 2250728
georgia(at)fes.de

Open Street Map

The protection of your data is important for us.
Click on "Activate" to allow us requesting Open Street Map servers to show map.

Activate

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, სომხეთის ოფისი

მოსკოვიანის ქ. 31, 76/1
0002 ერევანი, სომხეთი
+374 10 536913
+374 10 532697
armenia(at)fes.de

Open Street Map

The protection of your data is important for us.
Click on "Activate" to allow us requesting Open Street Map servers to show map.

Activate