02.12.2022

კვლევის პრეზენტაცია: "სოციეტალური უსაფრთხოების პერსპექტივები საქართველოში

“სოციეტალური უსაფრთხოების პერსპექტივები საქართველოში" - კვლევის პრეზენტაციისას მონაწილეებმა განიხილეს სიღარიბისა და უთანასწორობის სეკურიტიზაცია, ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში.

საქართველოში სოციალური უთანასწორობასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს განეკუთვნება საზოგადოების ფრაგმენტაცია, საზოგადოების შიგნით დაპირისპირების რისკის ზრდა, სახელმწიფოს, როგორც მთავარი გამაერთიანებელი ინსტიტუტის როლის დაკნინება და გრძელვადიან პერსპექტივაში თავდაცვის ძალების მიმართ საზოგადოების ნდობის შესუსტება.

კვლევის შეგიძლიათ გაეცნოთ ქვემოთ მდებარე ბმულზე:


ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
სამხრეთ კავკასიის ოფისი

საქართველოს ოფისი
ნ. რამიშვილის 1 ჩიხი, სახლი 1, ბინა 7
0179, თბილისი
საქართველო
+995 32 225 07 28
georgia(at)fes.de

სომხეთის ოფისი
მოსკოვიანის ქ. 31, 76/1
0002, ერევანი
სომხეთი
+374 10 53 69 13
+374 10 53 26 97
armenia(at)fes.de

დასაწყისში