16.01.2023

სათემო მენტორინგი - კახეთი და შიდა ქართლი

სათემო მენტორინგის პროექტის ფარგლებში, ადგილობრივ აქტივისტებს შიდა ქართლის და კახეთის სხვადასხვა ორგანზაციებში, მიეცათ შესაძლებლობა სათემო მენტორინგის ინსტრუმენტებს გაცნობოდნენ და ადგილობრივ დონეზე მის დანერგვაში მიეღოთ მონაწილეობა. ამასთანავე გაეძლიერებინათ თავიანთი საქმიანობა ადგილობრივ თემებში.

სათემო ფესტივალი

პროექტის მიზანია,  მონაწილეებს გააცნოს სათემო მენტორინგის ინოვაციური მიდგომები ადგილობრივ დონეზე. მენტორინგი არის შუალედური რგოლი სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, როგორიცაა  ახალგაზრდები, განმანათლებლები, სოციალურ მეწარმეები და თემის წევრები. ის ეხმარება სხვადასხვა აქტორებს,  წარმართონ პოზიტიური სოციალური ცვლილებები და უზრუნველყონ ყველა ჯგუფის თანაბარი კრიტიკული მონაწილეობა.  

პროექტმა ჯამში 100-ზე მეტი მონაწილე მოიცვა და ტრენერთა ტრენინგის გარდა,  თემის საჭიროებებზე დაყრნოდბით განხორციელდა სხვადსხვა აქტივობები.

 


ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
სამხრეთ კავკასიის ოფისი

საქართველოს ოფისი
ნ. რამიშვილის 1 ჩიხი, სახლი 1, ბინა 7
0179, თბილისი
საქართველო
+995 32 225 07 28
georgia(at)fes.de

სომხეთის ოფისი
მოსკოვიანის ქ. 31, 76/1
0002, ერევანი
სომხეთი
+374 10 53 69 13
+374 10 53 26 97
info(at)fes.am

დასაწყისში