სოციალური სამართლის სახელმძღვანელო

[Handbook of social law]

Phirtskhalashvili, Ana; Kardava, Ekaterine; Turava, Paata

[Handbook of social law]

Tbilisi, 2023

Download publication (5 MB, PDF-File)


ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
სამხრეთ კავკასიის ოფისი

საქართველოს ოფისი
ნ. რამიშვილის 1 ჩიხი, სახლი 1, ბინა 7
0179, თბილისი
საქართველო
+995 32 225 07 28
georgia(at)fes.de

სომხეთის ოფისი
მოსკოვიანის ქ. 31, 76/1
0002, ერევანი
სომხეთი
+374 10 53 69 13
+374 10 53 26 97
armenia(at)fes.de