საერთო ფასეულობები ქართველებსა და ოსებს შორის ნდობის აღსადგენად

პუბლიკაცია ფართოდ მიმოიხილავს ეთნიკურად ოსი მოსახლეობის ამჟამინდელ განსახლებას საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ოსი ერის კულტურულ, რელიგიურ თუ მათ იდენტობასთან დაკავშირებულ ფასეულობებს, რომლებიც ძლიერ ემოციურ მოგონებებს იწვევს.

პაატა გაჩეჩილაძე, კობა ჩოფლიანი  

„ინიციატივა სამოქალაქო საზოგადოებისათვის“, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

თბილისი 2022 

Common values for rebuilding confidence between Georgians and Ossetians

Gachechiladze, Paata; Chopliani, Koba

Common values for rebuilding confidence between Georgians and Ossetians

Tbilisi, 2023

Download publication (1 MB, PDF-File)


ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
სამხრეთ კავკასიის ოფისი

საქართველოს ოფისი
ნ. რამიშვილის 1 ჩიხი, სახლი 1, ბინა 7
0179, თბილისი
საქართველო
+995 32 225 07 28
georgia(at)fes.de

სომხეთის ოფისი
მოსკოვიანის ქ. 31, 76/1
0002, ერევანი
სომხეთი
+374 10 53 69 13
+374 10 53 26 97
armenia(at)fes.de